สนใจสินค้าสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-150-9574-5 หรือ Line:@tnsci 

   

-FURNITURE-

ทางบริํษัทรับออกแบบ-ทำเฟอร์นิเจอร์ เซ็ทแล็ป ตามแบบที่ต้องการ อาทิเช่น โต๊ะปฏิบัติการ โต๊ะซิงค์ โต๊ะลอย โต๊ะชิดผนัง

โต๊ะทำงาน ตู้เก็บเอกสาร ชั้นวางสาร เป็นต้น

Furniture and Fumehood
Product Size(W*L*H) Price
60*120*80 mm 39,000บาท (ราคานี้ไม่รวมค่าติดตั้ง)
240*120*80 mm 92,000บาท (ราคานี้ไม่รวมค่าติดตั้ง)
120*85*230 mm 90,000บาท(ราคานี้ไม่รวมค่าติดตั้ง)
**รูปแบบเฟอรนิเจอร์ สามารถสั่งทำได้ ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มได้ที่ 02-150-9574 หรือ Line@ : tnsci

TN Service /  Product (สินค้าและบริการ)

 

Tags : #Auto Clave , #Labtech , #PST-60 , #PST-80 , #PST-100 , #CRYSTE , #LAC-50405 , # LAC-50605 , # LAC-51005 , #Balance , #HCB123 , #HCB153 , #HCB302 , #HCB602H , #HCB602H , #HCB602H , #Ohaus , #PA214 , #Sartorius, #BSA224S-CW , #BSA323S-CW , #BSA3202S-CW , #BSA6202S-CW , #Centrifuge , #Cryste , #Purispin 6 , #Purispin 4 , #Purispin 12 , #Hermle , #Z206A , #Z206A , #Conduct Meter , #Bante , #Bante 520 , #Bante 530 , #Eutech , #11+ , #11- , #150 , #450 , #2700 , #700 , #HANNA , #2314 , #2315 , #9033 , #9034 , #IONIX , #EC 10 , #EC 50 , #Disicator , #AD-125 , #DX-106 , #AD-125 , #Furnace , #L , #LT , #Heating Block ,COD , # HACH , #DRB 200-1 , #DRB 200-2 , #HANNA , #HI839800 , #STUART , #SBH130D , #SBH200D , #Aqulytic , #AL125 , #AL200 , #Lovibond , #MD125 Thermoreactor , #MD200 COD Vario Photometer , #Homoginizer, #IKA , #T10 , #T18 , #T25 , #T50 , #Hotplate,Stirrer , #IKA , #C-MAG HS7 , #C-MAG HS10 , #C-MAG HP7 , #C-MAG HP10 , # Stuart , #UC152D , #UC150 , #Oven , #Binder , #ED53 , #ED260 , #Memmert , #UF55 , #UF160 , #UF260 , #UF450 , #UN75 , #UN55 , #UN110 , #UN160 , #UN260 , #UN450 , #peristaltic pump , #BT101F , #BT301F , #BT601F , #BT101L , #BT301L , #BT601L , #BT101S , #BT301S , #BT601S , #PH meter, #Bante , #Bante 221 , #Bante 320 , #Bante 210 , #Bante 931 , #EUTECH , #pHTestr30 , #pHTestr20 , #pHTestr10 , #pH450 , #HANNA , #pH 98199 Checker plus , #pH 98103 Checker pH99163 , #IONIX, #pH 1 Green , #pH5 Blue , #Shaker , #IKA , #KS130 , #KS260 , #KS260 , #MS3 Basic , #MS3 Digital , #Vortex 4 basic , #Spectrophotometer , #HACH , #DR3900 , #JENWAY , #6300 , #6320 , #7300 , #KWF , #7504C , #Ultra Sonic , #S10H , #E30H , #E60H , #E100H , #E120H , #E180H , #E300H , #DI Wather , #HUMAN, #Arioso RO180 , #Arioso RO280 , #Arioso RO380 , #Arioso Power I , #Arioso Power I +70 , #Arioso Power II , #Arioso Power II +70 , #Arioso Power III , #STUART , #A4000 , #W4000 , #WaterBath , #LAUDA , #A6 , #A12 , #A24 , #Memmert , #WNB14 , #WNB22 , #WNB22 , #WNB7 , #WNB45 , #WNB29 , #Moisture Balance , #ADAM , #PMB 53 , #PMB 202 , #Satorius , #MA35M , #MA37 , #Biological safty carbinet , #PURICUBE 900 , #PURICUBE 1200 , #PURICUBE 1500 , #PURICUBE 1800 , #BOD Incubator , #ACCUPLUS, #i250DS , #LOVIBOND, #TC135S , #TC445S , #Mtec , #BIC-140 , #Incubator,shaker incubator , #Binder , #BD-115 , #BD-115 , #VD-53 , #Lovibond , #TC135S , #TC175S , #TC255S , #Memmert , #IF30 , #IF75 , #IN30 , #IN55 , #Refrigerator ,Freezer , #ACCUPLUS , #700 , #P1000 , #R950 , #R1400 , #BIOBASE , #BDF-25V259 , #BDR-25V450 , #BDF-86V158 , #BDF-86V340 , #Haier , #DW-40L262 , #DW-40L508